Uwaga ! 

Szanowni Państwo!
W związku ze stwierdzeniem przypadku choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania –
wścieklizny oraz wydanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Rozporządzeniem Nr 4/2019 (więcej PDF >) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego, nakazów i zakazów na tym terenie, Zarząd Oddziału w Poznaniu jest zmuszony odwołać Międzynarodowe Wystawy Psów Rasowych w dniach 9-10 listopada 2019 r.
Jest nam niezmiernie przykro z powodu zaistniałej sytuacji, na którą nie mamy żadnego wpływu. Liczymy na Państwa zrozumienie.

Zarząd Oddziału w Poznaniu

Attention ! 

Ladies and gentlemen!
In connection with the finding of a case of an infectious disease of animals subject to the obligation to eradicate -
rabies and issued in the Official Journal of the Wielkopolska Province by the Regulation No. 4/2019 of the Poviat Veterinary Doctor in Poznań of July 31, 2019 regarding the designation of the affected area, orders and prohibitions in this area, The Branch Board in Poznań is forced to cancel the International Dog Shows on November 9-10, 2019.
We are extremely sorry about this situation, which we have no influence on. We count on your understanding.

The Board of Poznań DepartmentUwaga !
 

W dniu 16 sierpnia biuro Oddziału będzie nieczynne.

WYKŁADY
 

Zarząd Oddziału zaprasza na kolejne w tym roku wykłady dla wszystkich zainteresowanych członków Oddziału w Poznaniu, które odbędą się w dniu 8 września 2019 roku w godzinach 10.00 – 14.00 w Hotelu DORRIAN w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 29.

Tematyka wykładów:
10.00 – 11.30 – Regulaminy ZKwP i ich interpretacja – omówienie, przepisy prawne związane z hodowlą, pytania do wykładowcy – Wojciech Wolniewicz
11.30 – 13.00 – Handling w teorii – Weronika Jurek
13.00 – 14.00 – Działanie stałego pola magnetycznego na żywy organizm ludzi i zwierząt – Walerij Domaraczew i Krzysztof Kalandyk

Koszt uczestnictwa w wykładach: 20 zł. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: poznan@zkwp.pl do 26.08.2019 r. wraz z opłatą (20 zł) na konto oddziałowe z dopiskiem „wykłady”.

KURS ASYSTENCKI
 

Zarząd Oddziału planuje zorganizowanie w miesiącach jesiennych kursu dla przyszłych asystentów kynologicznych. W kursie mogą uczestniczyć członkowie ZKwP, którzy mają opłaconą bieżącą składkę członkowską oraz wpisowe za kurs. Kurs będzie prowadzony wg Regulaminu Sędziów i Asystentów Kynologicznych (dostępny na stronie www.zkwp.pl) i zakończy się egzaminem. Opłata za kurs wynosi 370 zł. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki wyszczególnione w w/w regulaminie. Opłata za egzamin wynosi 70 zł. Odbycie się kursu jest uzależnione od ilości zgłoszeń, które należy na dostępnym formularzu zgłoszeniowym nadsyłać e-mailem lub złożyć bezpośrednio w Oddziale w terminie do 31 sierpnia 2019 r. Dokładny program kursu oraz terminy i miejsce zostaną opublikowane na stronie internetowej Oddziału po przyjęciu zgłoszeń (po 31.08.2019 r.)

Formularz zgłoszeniowy (DOC) >

UWAGA!  Nastąpiła zmiana siedziby naszego Oddziału. Nowy adres to:
ul. Piwoniowa 16, 60-175 Poznań   mapka >

KOMUNIKAT ZG ZKwP

w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2018. Składka wynosi 70 zł.
Składka za rok 2019 wynosi również 70 zł.
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku takich jak np. wystawy, hodowla, szkolenie.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto Oddziału: 49 1090 1359 0000 0000 3501 8426
z dopiskiem: składka 2018 (lub 2019)


 

Dog Shows in Poznan