WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
Członkowie Oddziału ZKwP w Poznaniu

Zarząd Oddziału informuje, iż zobligowany jest do stosowania się do wszystkich przepisów wydawanych przez organy państwa i samorządu wydawane w związku z epidemią wirusa COVID-19. Stąd nasza decyzja o nie przeprowadzaniu w maju br. przeglądów hodowlanych oraz testów psychicznych, gdyż nadal obowiązuje:

„ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ
Ograniczenie dotyczy: organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.
Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń oraz imprez.
Obowiązuje do: odwołania.

Ponadto:
1. Organizacja przeglądu, w tym liczba zgromadzonych psów, muszą pozostawać w zgodzie z regulacjami wprowadzonymi przez władze państwowe w związku z epidemią COVID-19
2. Oddział zapewnia odpowiednie warunki sanitarne do przeprowadzenia przeglądu (zgodne z aktualnymi obostrzeniami dotyczącymi pandemii) a prace na naszej działce dostosowujące ją do naszych potrzeb trwają i nie są ukończone. Aktualny etap planowany jest do ukończenia do 31.05.2020 roku.

Jednak nie pozostawiamy nikogo bez żadnych możliwości . Decyzją Zarządu Oddziału Oddziałowa Komisja Hodowlana w oparciu o Regulamin Hodowli Psów Rasowych ZKwP rozpatruje wszystkie wnioski hodowców składane do OKH, zgodnie z § 5 ust. 3 i § 14 ust. 1 cytowanego regulaminu. Przypominam, aby wnioski były zaopiniowane przez Kierowników Sekcji.

Z poważaniem
Paweł Piepiora - Wiceprzewodniczący ds. hodowlanych


Szanowni Państwo
Członkowie Poznańskiego Oddziału ZKwP

Aktualnie, co z pewnością nie będzie odkrywczym stwierdzeniem mamy okres pandemii i związanych z tym wielu ograniczeń dotyczących naszego życia zawodowego, prywatnego. Ograniczenia dotknęły również naszych życiowych pasji i hobby jakim jest kynologia. Nie ma wystaw taki jest fakt i nie jest to nasza wina, ani Państwa wina. Nie można zrealizować wielu planów, ale życie biegnie dalej i plany te weryfikuje.
Jako Zarząd Oddziału i pracownicy Biura Oddziału staramy się zminimalizować wszelkie niedogodności związane z tymi ograniczeniami. Wprowadziliśmy procedurę Uznania Miotu oraz staramy się korzystać z pełni przepisów dostępnych w Regulaminie Komisji Hodowlanej i Sekcji Ras oraz Regulaminie Hodowli Psów Rasowych. Oba te dokumenty nie były stworzone na takie czasy, lecz dają możliwości stosowania zwartych w nich przepisów w tych trudnych warunkach bez tworzenia nowych niespójnych koncepcji.
Dlatego proszę o to, by Państwo w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, problemów, pytań zwracali się w dalszym ciągu w pierwszej kolejności do Kierowników swoich sekcji, do Oddziałowej Komisji Hodowlanej. Jesteśmy dla Was, by Wam pomóc, choć czasem nasze decyzje są inne niż potrzeby i wyobrażenia, staramy się jednak zawsze mieć na względzie dobro hodowcy, dobrostanu zwierząt i rozwój hodowli.
Nie zapominajmy też o obowiązkach, co się zdarza, wprowadzenie procedury uznania miotu nie zwalnia nikogo z obowiązku zgłoszenia urodzenia miotu u swojego Kierownika.
Zwracam się również do wszystkich osób wypełniających dokumenty hodowlane ręcznie o czytelne ich sporządzanie, a także sprawdzanie wysyłanych zdjęć tak by nieczytelność nie była powodem zwrotu dokumentów, co niepotrzebnie przedłuża procedurę.
A przy okazji chciałbym przypomnieć o trwającym cały czas KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „Pies na cały rok” – informacje i regulamin na stronie Oddziału i FB.

Z poważaniem
Paweł Piepiora - Wiceprzewodniczący ds. hodowlanych


Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną
biuro Oddziału w Poznaniu będzie nieczynne do odwołania. Zawieszona także zostaje działalność sekcji ras oraz odbiory miotów.

Postaramy się większość spraw załatwić korespondencyjnie: drogą mailową, pocztową i telefoniczną. Prosimy o kontakt pod numerem 61 852 27 84 oraz na adres e-mailowy poznan@zkwp.pl
Dalsze decyzje zostaną podjęte w zależności od panującej sytuacji, o czym będziemy informować na stronie www i fb naszego Oddziału.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną Zarząd Oddziału jest zmuszony
odwołać:
Krajową Wystawę Gończych Polskich
- Stara Korytnica, 5.04.2020
Krajową Wystawę 1. Grupy FCI
- Owińska, 9.05.2020
Krajową Wystawę 9. Grupy FCI
- Pniewy, 10.05.2020
Krajową Wystawę Psów Myśliwskich - Poznań-Antoninek, 6.06.2020
Wystawcy, którzy uiścili opłaty za wystawę niezwłocznie otrzymają ich zwrot.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW
POSIADAJĄCYCH MIOTY DO ODBIORU


1. Z uwagi na panującą sytuację epidemii na terenie całego kraju Zarząd Oddziału na wniosek Oddziałowej Komisji Hodowlanej wprowadza na czas trwania epidemii procedurę uznania miotu (UM) przez OKH jako obowiązującą.

2. Procedura UM jest następująca:
a) Hodowca wypełnia wykupione w Oddziale: kartę miotu i kartę krycia, wypisuje oświadczenie (wzór DOC >  do pobrania  DOC >  PDF >) i wniosek do Oddziałowej Komisji Hodowlanej o uznanie miotu (wzór DOC >  do pobrania  DOC >  PDF >) i dołącza do tego protokół czipowania podpisany przez lekarza weterynarii.
b) Dokumenty przesyła na email poznan@zkwp.pl do OKH.
c) OKH rozpatruje wniosek i o swej decyzji powiadamia biuro oraz zainteresowanego.
d) Po pozytywnej decyzji OKH biuro wysyła pocztą metryki do hodowcy.
e) Zaleca się kontakt telefoniczny z kierownikiem sekcji w celu powiadomienia o składaniu wniosku. Kierownik sekcji opiniuje wniosek podczas posiedzenia OKH.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

WAŻNY KOMUNIKAT

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Poznaniu Zarząd Oddziału jest zmuszony odwołać Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze w dniu 22.03.2020 r.
Ewentualny możliwy termin następnego zebrania zostanie podany w odrębnym komunikacie.

KONKURS FOTOGRAFICZNY "Pies na każdy dzień"

więcej informacji (PDF) >

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2019. Składka wynosi 70 zł.
Składka za rok
2020 wynosi również 70 zł.
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku takich jak np. wystawy, hodowla, szkolenie.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto Oddziału: 49 1090 1359 0000 0000 3501 8426
z dopiskiem: składka 2019 (lub 2020)

KOMUNIKAT DLA UCZESTNIKÓW RANKINGU ODDZIAŁU ZA ROK 2019

Szanowni Państwo !

Mając na uwadze, że stan pandemii wciąż trwa i nie można określić, kiedy odbędzie się nasze Walne Zgromadzenie, a co za tym idzie podsumowanie rankingu oddziałowego za rok 2019, Zarząd Oddziału na wniosek Wiceprzewodniczącego ds. Hodowlanych podjął decyzję o opublikowaniu rankingu na stronie Oddziału i FB. To pierwszy ranking; za wszelkie błędy w pisowni oraz inne z góry serdecznie przepraszamy. Wszelkie uwagi przyjmujemy z pokorą i z pewnością uwzględnimy to, co będzie możliwe w kolejnych edycjach. Gratuluję Wszystkim Zwycięzcom i życzę wiele zdrowia. Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować całemu zespołowi pracującemu przy rankingu.

Z poważaniem
Wiceprzewodniczący ds. Hodowlanych Paweł Piepiora


WYNIKI RANKINGU 2019


Grupa   1 FCI (PDF) >
Grupa   2 FCI (PDF) >
Grupa   3 FCI (PDF) >
Grupa   4 FCI (PDF) >
Grupa   5 FCI (PDF) >
Grupa   6 FCI (PDF) >
Grupa   7 FCI (PDF) >
Grupa   8 FCI (PDF) >
Grupa   9 FCI (PDF) >
Grupa 10 FCI (PDF) >
Klasa PUPPY (PDF) >
Klasa JUNIOR (PDF) >
Klasa OPEN (PDF) > 
Klasa WETERAN (PDF) >
Wyniki łączne (PDF) > 

Adres oddziału: ul. Piwoniowa 16, 60-175 Poznań
   mapka >


 

Dog Shows in Poznan