WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną
biuro Oddziału w Poznaniu będzie nieczynne do odwołania. Zawieszona także zostaje działalność sekcji ras oraz odbiory miotów.

Postaramy się większość spraw załatwić korespondencyjnie: drogą mailową, pocztową i telefoniczną. Prosimy o kontakt pod numerem 61 852 27 84 oraz na adres e-mailowy poznan@zkwp.pl
Dalsze decyzje zostaną podjęte w zależności od panującej sytuacji, o czym będziemy informować na stronie www i fb naszego Oddziału.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną Zarząd Oddziału jest zmuszony
odwołać:
Krajową Wystawę Gończych Polskich
- Stara Korytnica, 5.04.2020
Krajową Wystawę 1. Grupy FCI
- Owińska, 9.05.2020
Krajową Wystawę 9. Grupy FCI
- Pniewy, 10.05.2020
Wystawcy, którzy uiścili opłaty za wystawę niezwłocznie otrzymają ich zwrot.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW
POSIADAJĄCYCH MIOTY DO ODBIORU


1. Z uwagi na panującą sytuację epidemii na terenie całego kraju Zarząd Oddziału na wniosek Oddziałowej Komisji Hodowlanej wprowadza na czas trwania epidemii procedurę uznania miotu (UM) przez OKH jako obowiązującą.

2. Procedura UM jest następująca:
a) Hodowca wypełnia wykupione w Oddziale: kartę miotu i kartę krycia, wypisuje oświadczenie (wzór DOC >  do pobrania  DOC >  PDF >) i wniosek do Oddziałowej Komisji Hodowlanej o uznanie miotu (wzór DOC >  do pobrania  DOC >  PDF >) i dołącza do tego protokół czipowania podpisany przez lekarza weterynarii.
b) Dokumenty przesyła na email poznan@zkwp.pl do OKH.
c) OKH rozpatruje wniosek i o swej decyzji powiadamia biuro oraz zainteresowanego.
d) Po pozytywnej decyzji OKH biuro wysyła pocztą metryki do hodowcy.
e) Zaleca się kontakt telefoniczny z kierownikiem sekcji w celu powiadomienia o składaniu wniosku. Kierownik sekcji opiniuje wniosek podczas posiedzenia OKH.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

WAŻNY KOMUNIKAT

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Poznaniu Zarząd Oddziału jest zmuszony odwołać Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze w dniu 22.03.2020 r.
Ewentualny możliwy termin następnego zebrania zostanie podany w odrębnym komunikacie.
KOMUNIKAT DLA UCZESTNIKÓW RANKINGU ODDZIAŁU ZA ROK 2019

Szanowni Państwo !

Mając na uwadze, że stan pandemii wciąż trwa i nie można określić, kiedy odbędzie się nasze Walne Zgromadzenie, a co za tym idzie podsumowanie rankingu oddziałowego za rok 2019, Zarząd Oddziału na wniosek Wiceprzewodniczącego ds. Hodowlanych podjął decyzję o opublikowaniu rankingu na stronie Oddziału i FB. To pierwszy ranking; za wszelkie błędy w pisowni oraz inne z góry serdecznie przepraszamy. Wszelkie uwagi przyjmujemy z pokorą i z pewnością uwzględnimy to, co będzie możliwe w kolejnych edycjach. Gratuluję Wszystkim Zwycięzcom i życzę wiele zdrowia. Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować całemu zespołowi pracującemu przy rankingu.

Z poważaniem
Wiceprzewodniczący ds. Hodowlanych Paweł Piepiora


WYNIKI RANKINGU 2019


Grupa   1 FCI (PDF) >
Grupa   2 FCI (PDF) >
Grupa   3 FCI (PDF) >
Grupa   4 FCI (PDF) >
Grupa   5 FCI (PDF) >
Grupa   6 FCI (PDF) >
Grupa   7 FCI (PDF) >
Grupa   8 FCI (PDF) >
Grupa   9 FCI (PDF) >
Grupa 10 FCI (PDF) >
Klasa PUPPY (PDF) >
Klasa JUNIOR (PDF) >
Klasa OPEN (PDF) > 
Klasa WETERAN (PDF) >
Wyniki łączne (PDF) > 

KONKURS FOTOGRAFICZNY "Pies na każdy dzień"

więcej informacji (PDF) >

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2019. Składka wynosi 70 zł.
Składka za rok
2020 wynosi również 70 zł.
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku takich jak np. wystawy, hodowla, szkolenie.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto Oddziału: 49 1090 1359 0000 0000 3501 8426
z dopiskiem: składka 2019 (lub 2020)

Adres oddziału: ul. Piwoniowa 16, 60-175 Poznań
   mapka >


 

Dog Shows in Poznan