WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Oddziału w Poznaniu zwołuje na dzień 17.03.2019 r. o godzinie 10.00 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN przy ul. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu.
Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje członkom, którzy opłacili składkę członkowską za bieżący rok. Składkę można także opłacić na miejscu bezpośrednio przed obradami. Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 24.03.2018 r. jest do wglądu w sekretariacie Oddziału.


PORZĄDEK OBRAD (PDF) >

UWAGA!  Nastąpiła zmiana siedziby naszego Oddziału. Nowy adres to:
ul. Piwoniowa 16, 60-175 Poznań   mapka >

KOMUNIKAT ZG ZKwP

w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2018. Składka wynosi 70 zł.
Składka za rok 2019 wynosi również 70 zł.
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku takich jak np. wystawy, hodowla, szkolenie.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto Oddziału: 49 1090 1359 0000 0000 3501 8426
z dopiskiem: składka 2018 (lub 2019)


 

Dog Shows in Poznan