Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od 3 sierpnia br. pracujemy w systemie stacjonarnym. Wszelkie sprawy można załatwiać osobiście w biurze Oddziału lub poprzez tradycyjną pocztę - w sposób uzgodniony z pracownikami biura (dot. dokumentacji hodowlanej – kart miotów i krycia, metryk, wniosków o przydomki, wniosków do OKH, rejestracji psów i wyrabiania rodowodów, nostryfikacji, wpisów uprawnień hodowlanych do karty sztywnej i na rodowodzie itp.)
W czasie wizyty w Oddziale obowiązują maseczki ochronne.
Zapraszamy!

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW DO ODDZIAŁOWEJ KOMISJI HODOWLANEJ (PDF) -
 więcej >

ZASADY ZGŁASZANIA I ODBIORÓW MIOTÓW OD 01.08.2020 r. - więcej >


Zapraszamy na egzaminy PT, BH, IGP, testy psychiczne wiosenne oraz przegląd i testy psychiczne dla Owczarków niemieckich.
Szczegóły w zakładce Szkolenie >

Zapraszamy na
przeglądy hodowlane, które zostały wprowadzone na czas obowiązywania ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 uniemożliwiających organizację wystaw psów rasowych, a co za tym idzie – uzyskania na wystawach ocen kwalifikujących do hodowli.
Szczegóły w dziale Informator - Przeglądy hodowlane >KONKURS PLASTYCZNY - więcej >

WYNIKI RANKINGU 2020 >

KONKURS FOTOGRAFICZNY "Pies na każdy dzień"

LAUREACI KONKURSU - więcej >


więcej informacji (PDF) >


CERTYFIKATY PRZYDOMKA HODOWLANEGO

Wnioski o certyfikat przydomka hodowlanego (dla już zarejestrowanych przydomków) dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl 

Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie, a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać wniosek o certyfikat.
W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET, analogicznie jak jest w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy zostanie włączony do systemu e-zkwp).

Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach:
elektronicznej (plik PDF) – bezpłatnej
drukowanej– odpłatnej (opłata wynosi 50 zł i można jej dokonać również w systemie – płatności on-line PayU). Wydrukowany certyfikat zostanie wysłany pocztą na adres właściciela oraz udostępniony również w postaci pliku PDF (do pobrania w systemie).


Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2020. Składka wynosi 70 zł.
Składka za rok
2021 wynosi również 70 zł.
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku takich jak np. wystawy, hodowla, szkolenie.
Wpłaty prosimy wnosić na konto Oddziału: 49 1090 1359 0000 0000 3501 8426
z dopiskiem: składka 2021 (lub 2020)

Adres oddziału: ul. Piwoniowa 16, 60-175 Poznań
   mapka >


 

Dog Shows in Poznan