UWAGA - KONKURS

Miesiąc październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt.
Zachęcamy wszystkich milusińskich do udziału w konkursie plastycznym "Pies najlepszym przyjacielem człowieka” - WIĘCEJ (PDF) >
 


Uwaga ! 

Szanowni Państwo!
W związku ze stwierdzeniem przypadku choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania –
wścieklizny oraz wydanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Rozporządzeniem Nr 4/2019 (więcej PDF >) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego, nakazów i zakazów na tym terenie, Zarząd Oddziału w Poznaniu jest zmuszony odwołać Międzynarodowe Wystawy Psów Rasowych w dniach 9-10 listopada 2019 r.
Jest nam niezmiernie przykro z powodu zaistniałej sytuacji, na którą nie mamy żadnego wpływu. Liczymy na Państwa zrozumienie.

Zarząd Oddziału w Poznaniu

Attention ! 

Ladies and gentlemen!
In connection with the finding of a case of an infectious disease of animals subject to the obligation to eradicate -
rabies and issued in the Official Journal of the Wielkopolska Province by the Regulation No. 4/2019 of the Poviat Veterinary Doctor in Poznań of July 31, 2019 regarding the designation of the affected area, orders and prohibitions in this area, The Branch Board in Poznań is forced to cancel the International Dog Shows on November 9-10, 2019.
We are extremely sorry about this situation, which we have no influence on. We count on your understanding.

The Board of Poznań DepartmentWYKŁADY
 

Zarząd Oddziału zaprasza na kolejne w tym roku wykłady dla wszystkich zainteresowanych członków Oddziału w Poznaniu.UWAGA!  Nastąpiła zmiana siedziby naszego Oddziału. Nowy adres to:
ul. Piwoniowa 16, 60-175 Poznań   mapka >

KOMUNIKAT ZG ZKwP

w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2018. Składka wynosi 70 zł.
Składka za rok 2019 wynosi również 70 zł.
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku takich jak np. wystawy, hodowla, szkolenie.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto Oddziału: 49 1090 1359 0000 0000 3501 8426
z dopiskiem: składka 2018 (lub 2019)


 

Dog Shows in Poznan