Zarząd Oddziału w Poznaniu zwołuje na dzień 15.03.2015 r. o godzinie 10.00 Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się w hotelu Dorrian przy ul. Wyspiańskiego 29 w Poznaniu.
Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje członkom, którzy opłacili składkę członkowską za bieżący rok. Składkę można także opłacić na miejscu bezpośrednio przed obradami.
Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 30.03.2014 r. jest do wglądu w sekretariacie Oddziału.

Porządek obrad walnego zgromadzenia (PDF) >


Badanie profilu DNA
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r. - jako jednego z wymogu hodowlanego -
badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury / załączniki: nr 14, 14a. więcej >


UWAGA!
  Nastąpiła zmiana siedziby naszego Oddziału. Nowy adres to:
ul. Piwoniowa 16, 60-175 Poznań   mapka >

KOMUNIKAT ZG ZKwP

w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2015. Składka wynosi 70,00 zł.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto Oddziału: 49 1090 1359 0000 0000 3501 8426
z dopiskiem: składka 2015
Zgodnie z par. 18 pkt. 2 Statutu ZKwP członkostwo Związku ustaje w przypadku nieopłacenia składki za rok bieżący do końca danego roku.

Czasopismo „ PIES od 2009 roku ukazuje się co 3 miesiące, jako kwartalnik. Przyjęto zasadę, że wszyscy członkowie Związku, którzy mają opłaconą składkę na rok bieżący będą otrzymywali czasopismo do domu.


 

Dog Shows in Poznan 2014

Szkolenie Psów