WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

Zarząd Oddziału w Poznaniu zwołuje na dzień 22.03.2020 r. o godzinie 10.00 Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się w Domu Łowieckim przy ul. Libelta 37 w Poznaniu (siedziba Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego).
Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje członkom, którzy opłacili składkę członkowską za bieżący rok. Składkę można także opłacić na miejscu bezpośrednio przed obradami. Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 17.03.2019 r. jest do wglądu w sekretariacie Oddziału.

Porządek obrad (PDF) >KONKURS FOTOGRAFICZNY "Pies na każdy dzień"

więcej informacji (PDF) >Regulamin rankingu (PDF) >

Punktacja (PDF) >

Karta osiągnięć (DOC) >

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2019. Składka wynosi 70 zł.
Składka za rok
2020 wynosi również 70 zł.
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku takich jak np. wystawy, hodowla, szkolenie.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto Oddziału: 49 1090 1359 0000 0000 3501 8426
z dopiskiem: składka 2019 (lub 2020)

Adres oddziału: ul. Piwoniowa 16, 60-175 Poznań
   mapka >


 

Dog Shows in Poznan