WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Oddziału w Poznaniu zwołuje na dzień 26.03.2017 r. o godzinie 10.00 Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się w hotelu Dorrian przy ul. Wyspiańskiego 29 w Poznaniu.
Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje członkom, którzy opłacili składkę członkowską za bieżący rok. Składkę można także opłacić na miejscu bezpośrednio przed obradami.
Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 13.03.2016 r. jest do wglądu w sekretariacie Oddziału.

Porządek dzienny (PDF) >

Uwaga!
Uprzejmie informujemy, że w związku z odbywającym się w dniu 26.03.2017 r. 10. PKO Poznań Półmaratonem
będą utrudnienia w ruchu. W załączeniu przedstawiamy mapkę oraz trasę biegu.
Więcej informacji na stronie https://halfmarathon.poznan.pl/

mapka  >
trasa >

KURS ASYSTENCKI


Zarząd Oddziału planuje zorganizowanie w miesiącach wiosennych kursu dla przyszłych asystentów kynologicznych. W kursie mogą uczestniczyć członkowie ZKwP, którzy mają opłaconą bieżącą składkę członkowską oraz wpisowe za kurs. Kurs będzie prowadzony wg Regulaminu Sędziów i Asystentów Kynologicznych (dostępny na stronie www.zkwp.pl) i zakończy się egzaminem.
Opłata za kurs wynosi 370 zł. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki wyszczególnione w w/w regulaminie.
Opłata za egzamin wynosi 70 zł. Odbycie się kursu jest uzależnione od ilości zgłoszeń, które należy na dostępnym formularzu zgłoszeniowym (do pobrania >) nadsyłać e-mailem lub złożyć bezpośrednio w Oddziale w terminie do 10 marca 2017 r.
Dokładny program kursu oraz terminy i miejsce zostaną opublikowane na stronie internetowej Oddziału po przyjęciu zgłoszeń (po 10.03.2017 r.).

UWAGA!  Nastąpiła zmiana siedziby naszego Oddziału. Nowy adres to:
ul. Piwoniowa 16, 60-175 Poznań   mapka >

KOMUNIKAT ZG ZKwP

w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2017. Składka wynosi 70 zł.
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku takich jak np. wystawy, hodowla, szkolenie.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto Oddziału: 49 1090 1359 0000 0000 3501 8426
z dopiskiem: składka 2017.


 

Dog Shows in Poznan