Uwaga!
Informujemy, że przyjmujemy jeszcze zgłoszenia na nasze wystawy. Prosimy wysyłać wyłącznie zgłoszenia opłacone i potwierdzone dowodem wpłaty. Ostateczny termin upływa w dniu 19.09.2014 r. o godz. 20.00

Attention!
We inform you can still enter the dogs to our shows. Please send the entries wit the proof of payment. Last deadline is 19.09.2014 at 8.00 p.m.


UWAGA!

Nastąpiła zmiana siedziby naszego Oddziału. Nowy adres to:
ul. Piwoniowa 16, 60-175 Poznań   mapka >

KOMUNIKAT ZG ZKwP

w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2014. Składka wynosi 70,00 zł.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto Oddziału: 49 1090 1359 0000 0000 3501 8426
z dopiskiem: składka 2014

Czasopismo „ PIES od 2009 roku ukazuje się co 3 miesiące, jako kwartalnik. Przyjęto zasadę, że wszyscy członkowie Związku, którzy mają opłaconą składkę na rok bieżący będą otrzymywali czasopismo do domu.


 

Dog Shows in Poznan 2014

Szkolenie Psów

COURSING w Mechlinie
Mistrzostwa Poznania, V4 CUP (CACIL, CCWC)
7.06.2014