UWAGA!

Zapraszamy na egzaminy PT, BH, IGP, testy psychiczne wiosenne oraz przegląd i testy psychiczne dla Owczarków niemieckich.
Szczegóły w zakładce Szkolenie >

Zapraszamy na
przeglądy hodowlane, które zostały wprowadzone na czas obowiązywania ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 uniemożliwiających organizację wystaw psów rasowych, a co za tym idzie – uzyskania na wystawach ocen kwalifikujących do hodowli.
Szczegóły w dziale Informator - Przeglądy hodowlane >

Przerwa urlopowa
Uprzejmie informujemy, że ze względu na przerwę urlopową biuro
Oddziału w Poznaniu będzie nieczynne w dniach od 13.07.2020 do 24.07.2020 r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną biuro Oddziału w Poznaniu decyzją Zarządu Oddziału pracuje w dotychczasowym systemie i załatwia w dalszym ciągu wszystkie sprawy korespondencyjnie: drogą mailową, pocztową i telefoniczną.

Prosimy o kontakt pod numerem 61 852 27 84 oraz na adres e-mailowy poznan@zkwp.pl.

Dalsze decyzje zostaną podjęte w zależności od panującej sytuacji, o czym będziemy informować na stronie www i fb naszego Oddziału.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW
POSIADAJĄCYCH MIOTY DO ODBIORU


1. Z uwagi na panującą sytuację epidemii na terenie całego kraju Zarząd Oddziału na wniosek Oddziałowej Komisji Hodowlanej wprowadza na czas trwania epidemii procedurę uznania miotu (UM) przez OKH jako obowiązującą.

2. Procedura UM jest następująca:
a) Hodowca wypełnia wykupione w Oddziale: kartę miotu i kartę krycia, wypisuje oświadczenie (wzór DOC >  do pobrania  DOC >  PDF >) i wniosek do Oddziałowej Komisji Hodowlanej o uznanie miotu (wzór DOC >  do pobrania  DOC >  PDF >) i dołącza do tego protokół czipowania podpisany przez lekarza weterynarii.
b) Dokumenty przesyła na email poznan@zkwp.pl do OKH.
c) OKH rozpatruje wniosek i o swej decyzji powiadamia biuro oraz zainteresowanego.
d) Po pozytywnej decyzji OKH biuro wysyła pocztą metryki do hodowcy.
e) Zaleca się kontakt telefoniczny z kierownikiem sekcji w celu powiadomienia o składaniu wniosku. Kierownik sekcji opiniuje wniosek podczas posiedzenia OKH.KONKURS FOTOGRAFICZNY "Pies na każdy dzień"

Termin konkursu został przedłużony do 31 lipca 2020 r.

więcej informacji (PDF) >

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2019. Składka wynosi 70 zł.
Składka za rok
2020 wynosi również 70 zł.
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku takich jak np. wystawy, hodowla, szkolenie.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto Oddziału: 49 1090 1359 0000 0000 3501 8426
z dopiskiem: składka 2019 (lub 2020)

Adres oddziału: ul. Piwoniowa 16, 60-175 Poznań
   mapka >


 

Dog Shows in Poznan