Uwaga!
Informujemy, że przyjmujemy jeszcze zgłoszenia na nasze wystawy. Prosimy wysyłać wyłącznie kompletne zgłoszenia, opłacone i potwierdzone dowodem wpłaty. Ostateczny termin upływa w dniu 29.09.16 r. o godz. 18.00

Attention!
We inform you can still enter the dogs to our shows. Please send the entries wit the proof of payment. Last deadline is 29.09.16 at 6.00 p.m.


UWAGA!
  Nastąpiła zmiana siedziby naszego Oddziału. Nowy adres to:
ul. Piwoniowa 16, 60-175 Poznań   mapka >

KOMUNIKAT ZG ZKwP

w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2016. Składka wynosi 70,00 zł.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto Oddziału: 49 1090 1359 0000 0000 3501 8426
z dopiskiem: składka 2016


 

Szkolenie Psów

Dog Shows in Poznan