Uwaga !
Informujemy, że
przyjmujemy jeszcze zgłoszenia na nasze wystawy. Prosimy wysyłać wyłącznie kompletne zgłoszenia, opłacone i potwierdzone dowodem wpłaty. Ostateczny termin upływa w dniu 8.10.2015 r. o godz. 18.00

Attention!
We inform
you can still enter the dogs to our shows. Please send the entries wit the proof of payment. Last deadline is 8.10.2015 at 6.00 p.m.


Badanie profilu DNA  - 
więcej >
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r. - jako jednego z wymogu hodowlanego -
badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury / załączniki: nr 14, 14a do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.

UWAGA !  Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.02.br. podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.
Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej.
Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.

Kurs asystencki  -  więcej >

Zarząd Oddziału planuje zorganizowanie w miesiącach wiosennych (kwiecień - maj) kursu dla przyszłych asystentów kynologicznych.

UWAGA!  Nastąpiła zmiana siedziby naszego Oddziału. Nowy adres to:
ul. Piwoniowa 16, 60-175 Poznań   mapka >

KOMUNIKAT ZG ZKwP

w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2015. Składka wynosi 70,00 zł.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto Oddziału: 49 1090 1359 0000 0000 3501 8426
z dopiskiem: składka 2015
Zgodnie z par. 18 pkt. 2 Statutu ZKwP członkostwo Związku ustaje w przypadku nieopłacenia składki za rok bieżący do końca danego roku.


 

Szkolenie Psów

Dog Shows in Poznan 2015