ZARZĄD ODDZIAŁU
Przewodniczący Zarządu Andrzej Mania
Wiceprzewodnicząca ds. Organizacyjnych Halina Jandy
Wiceprzewodniczący ds. Hodowlanych Andrzej Kaźmierski
Skarbnik Iwona Matuszewska
Sekretarz Tadeusz Chwalny
Członkowie Zarządu Jarosław Grunt
Andrzej Jakubowski
Klaudia Łukaszewicz
Paweł Piepiora
Tadeusz Roszkiewicz
Tomasz Wykner
 
Zastępcy Członków Jolanta Marcinowska
Barbara Mazur

 
 
ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
Przewodnicząca Alina Kantowska
I Zastępca Przewodniczącej Irena Semmler
II Zastępca Przewodniczącej Małgorzata Osuch
Członkowie Eugenia Fengler
Aleksandra Marzęcka-Skiba
Milena Seidel
Wiktoria Świętek
Małgorzata Wolniewicz
 
Zastępcy Członków Wojciech Kucner
 
 
Rzecznik dyscyplinarny
Zastępca Rzecznika
 
 
Wojciech Wolniewicz
Paweł Filipiak
 
ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca Urszula Smoczyńska
Zastępca Przewodniczącej Tomasz Kitel
Sekretarz
Maria Kaniewska
 
Zastępcy
Agnieszka Sprada
Przemysław Włodarczyk
 
 

Władze oddziału zostały wybrane na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbyło się w Poznaniu w dniu 13.03.2016 r.