ZARZĄD ODDZIAŁU
Przewodniczący Zarządu Andrzej Mania
Wiceprzewodniczący ds. Organizacyjnych Marek Wojciechowski
Wiceprzewodniczący ds. Hodowlanych Andrzej Kaźmierski
   
Skarbnik Iwona Matuszewska
Sekretarz Klaudia Łukaszewicz
Członkowie Zarządu Andrzej Jakubowski
Halina Jandy
Tadeusz Roszkiewicz
Joanna Śmidoda
Donat Wiła
Tomasz Wykner
 
Zastępcy Członków Aleksandra Marzęcka-Skiba
 
 
ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
Przewodnicząca Irena Semmler
I Zastępca Przewodniczącej Paweł Filipiak
II Zastępca Przewodniczącej Małgorzata Wolniewicz
Członkowie Maciej Jedliński
Małgorzata Osuch
Izabela Schulmann
Milena Seidel
Wiktoria Świętek
 
Zastępcy Członków Marek Adamczak
Hanna Wobszal 
 
Rzecznik dyscyplinarny
 
 
Wojciech Wolniewicz
 
ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca Urszula Smoczyńska
Zastępca Przewodniczącej Danuta Jagodzińska
Sekretarz
Maria Kaniewska
 
Zastępca
Monika Filary-Rogacka
 
 

Władze oddziału zostały wybrane na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbyło się w Poznaniu w dniu 17.03.2019 r.