Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów


PRZEGLĄDY HODOWLANE

Począwszy od stycznia 2021 kolejne przeglądy hodowlane będą odbywały się na bieżąco po zebraniu odpowiedniej ilości zgłoszeń w ramach poszczególnych grup FCI. Po wpłynięciu danej ilości zgłoszeń z jednej grupy zostanie wyznaczony termin przeglądu hodowlanego tej grupy bez względu na ilość zgłoszeń z pozostałych grup. 

O terminie i dokładnej godzinie poinformujemy Państwa e-mailowo na kilka dni przed przeglądem.
Miejsce przeglądu: teren przy siedzibie Oddziału - ul. Piwoniowa 16 w Poznaniu

Prosimy właścicieli psów zainteresowanych przeglądem o e-mailowe (poznan@zkwp.pl) przesyłanie zgłoszeń do przeglądu na zamieszczonym formularzu. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie opłaty na kwotę 580 zł, a dla psów ras polskich na kwotę 290 zł.

Zgłoszenie przeglądu hodowlanego (formularz edytowalny PDF) >

Zasady organizacji przeglądu hodowlanego - więcej >

Pierwszeństwo udziału w przeglądzie mają członkowie poznańskiego Oddziału. Pozostali członkowie ZKwP muszą mieć każdorazowo zgodę Oddziałowej Komisji Hodowlanej macierzystego Oddziału. Zgodę należy dołączyć do zgłoszenia na przegląd..
Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr 10 do RHPR) muszą mieć je wszystkie spełnione, zanim przystąpią do przeglądu. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenia spełnionych wymogów.
Przypominamy o obowiązku opłacenia składki członkowskiej za rok bieżący.

Podczas przeglądu obowiązują wszystkich uczestników maseczki ochronne.


UWAGA!
Przegląd hodowlany kwalifikujący do hodowli
dla owczarków niemieckich odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2021 r. o godzinie 12:00 na terenie Schroniska dla Zwierząt w Skałowie, ul. Warzywna 25.

Dojazd: https://goo.gl/maps/U8xgYHFxycqProsimy o e-mailowe (poznan@zkwp.pl) przesyłanie zgłoszeń do przeglądu na zamieszczonym wyżej formularzu w terminie do 10 kwietnia br. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie opłaty na kwotę 580 zł.

Podczas przeglądu obowiązują wszystkich uczestników maseczki ochronne.


Zapraszamy!