Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów


PRZEGLĄDY HODOWLANE

Zarząd Oddziału organizuje w dniu 21 listopada br. ostatni w tym roku przegląd hodowlany dla wszystkich grup FCI. 

Zgłoszenie przeglądu hodowlanego (formularz edytowalny PDF) >

Prosimy w terminie do dnia 15 listopada br. o e-mailowe (poznan@zkwp.pl) przesyłanie zgłoszeń do przeglądu na zamieszczonym formularzu. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie opłaty na kwotę 580 zł, a dla psów ras polskich na kwotę 290 zł.

Zasady organizacji przeglądu hodowlanego - więcej >

Pierwszeństwo udziału w przeglądzie mają członkowie poznańskiego Oddziału. Pozostali członkowie ZKwP muszą mieć każdorazowo zgodę Oddziałowej Komisji Hodowlanej macierzystego Oddziału. Zgodę należy dołączyć do zgłoszenia na przegląd..
Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr 10 do RHPR) muszą mieć je wszystkie spełnione, zanim przystąpią do przeglądu. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenia spełnionych wymogów.
Przypominamy o obowiązku opłacenia składki członkowskiej za rok bieżący.

Miejsce przeglądu: teren przy siedzibie Oddziału - ul. Piwoniowa 16 w Poznaniu
O dokładnej godzinie poinformujemy Państwa e-mailowo na kilka dni przed przeglądem.


Podczas przeglądu obowiązują wszystkich uczestników maseczki ochronne.

Zapraszamy!