Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów


PRZEGLĄDY HODOWLANE

Zarząd Oddziału organizuje w dniach 29 września i 1 października br. kolejne przeglądy hodowlane dla wszystkich grup FCI z wyłączeniem owczarków niemieckich

Zgłoszenie przeglądu hodowlanego (formularz edytowalny PDF) >

Prosimy w terminie do dnia 20 września br. o e-mailowe (poznan@zkwp.pl) przesyłanie zgłoszeń do przeglądu na zamieszczonym formularzu. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie opłaty na kwotę 580 zł, a dla psów ras polskich na kwotę 290 zł.

Zasady organizacji przeglądu hodowlanego - więcej >

Pierwszeństwo udziału w przeglądzie mają członkowie poznańskiego Oddziału. Pozostali członkowie ZKwP muszą mieć każdorazowo zgodę Oddziałowej Komisji Hodowlanej macierzystego Oddziału. Zgodę należy dołączyć do zgłoszenia na przegląd..
Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr 10 do RHPR) muszą mieć je wszystkie spełnione, zanim przystąpią do przeglądu. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenia spełnionych wymogów.
Przypominamy o obowiązku opłacenia składki członkowskiej za rok bieżący.

Miejsce przeglądu: teren przy siedzibie Oddziału - ul. Piwoniowa 16 w Poznaniu
O terminie i dokładnej godzinie poinformujemy Państwa e-mailowo na kilka dni przed przeglądem.


UWAGA!
Przegląd hodowlany kwalifikujący do hodowli
dla owczarków niemieckich odbędzie się w dniu 26 września 2020 r. o godzinie 12:00 na terenie Schroniska dla Zwierząt w Skałowie, ul. Warzywna 25.
Dojazd: https://goo.gl/maps/U8xgYHFxycq
Prosimy o e-mailowe (poznan@zkwp.pl) przesyłanie zgłoszeń do przeglądu na zamieszczonym wyżej formularzu w terminie do 18 września br. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie opłaty na kwotę 580 zł.

Podczas przeglądu obowiązują wszystkich uczestników maseczki ochronne.

Zapraszamy!