Zarząd Oddziału
 
Cennik na rok 2023
 
 
składka członkowska 2023 r. 100 zł

wpisowe do ZKwP 60 zł

rejestracja psa 40

metryka 40 zł

karta krycia 40

karta miotu 60 zł

rodowody:  

   - rodowód krajowy / księga wstępna 100

   - rodowód krajowy - tryb ekspresowy 400

   - duplikat rodowodu krajowego 70

   - zamiana rodowodu krajowego na eksportowy 100

   - wymiana rodowodu krajowego z powodu zmiany właściciela 50

   - wymiana rodowodu krajowego - nowy chip 50

   - wyrejestrowanie z ZKwP (PKR) i wydanie certyfikatu właściciela 50

   - rodowód eksportowy 200 zł

   - rodowód eksportowy - tryb ekspresowy 400 zł

   - duplikat rodowodu eksportowego 100 zł

   - wymiana rodowodu eksportowego na krajowy 50

   - wymiana rodowodu eksportowego z powodu zmiany właściciela 100

   - wymiana rodowodu eksportowego - nowy chip 100

   - ponowna rejestracja rodowodu eksportowego ZKwP 50

nostryfikacje:  

   - nostryfikacja rodowodu zagranicznego 100 zł

   - nostryfikacja rodowodu zagranicznego - w trybie ekspresowym 200 zł

   - ponowna nostryfikacja w ZKwP (PKR) 50 zł

przydomki hodowlane:  

   - rejestracja przydomka hodowlanego w ZG ZKwP i FCI 180

   - rejestracja przydomka hodowlanego w FCI (już zarejestrowanego w ZG ZKwP) 100 zł

   - rejestracja przydomka FCI w ZKwP 180 zł

   - duplikat przydomka 100 zł

   - zmiany w obrębie własności przydomka 180

   - anulowanie nazwy przydomka 180

   - wyrejestrowanie przydomka FCI z ZKwP 180

   - aktualizacja danych przydomka (np. zmiana adresu, nazwiska, oddziału) 30

testy psychiczne, egzamin PT, IGP, BH 120 zł

zmiana przynależności do odmiany rasowej w rodowodzie krajowym 50 zł

zmiana przynależności do odmiany rasowej w rodowodzie eksportowym 100 zł

zmiana przynależności do odmiany rasowej w rodowodzie nostryfikowanym 30 zł