Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów


ZASADY ZGŁASZANIA I ODBIORÓW MIOTÓW OD 01.08.2020 r. - (PDF) więcej >

ZAŁ. 1 – zgłoszenie miotu - do pobrania  (DOC) >    (PDF) >
ZAŁ. 2 – adresy e-mailowe do Kierowników Sekcji (PDF) >
ZAŁ. Wzór A – wniosek o uznanie miotu - do pobrania  (DOC) >    (PDF) >
ZAŁ. Wzór B – oświadczenie hodowcy - do pobrania  (DOC) >    (PDF) >
ZAŁ. Wzór C – potwierdzenie chipowania do pobrania (PDF) >

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW DO ODDZIAŁOWEJ KOMISJI HODOWLANEJ - (PDF) więcej >

ZAŁ. 2 – adresy e-mailowe do Kierowników Sekcji (PDF) >
ZAŁ. 3 – wniosek do OKH - do pobrania  (DOC) >    (PDF) >

* * *

Oddziałowa Komisja Hodowlana przypomina, że wniosek o uznanie miotu został wprowadzony na czas trwania epidemii jako rozwiązanie zastępcze, aby umożliwić realizację wydania dokumentów dla szczeniąt w sytuacji kiedy odbiór miotu jest niemożliwy.
Fakt, iż nie ma odbioru miotu nie zwalnia jednak hodowcy z obowiązków które określa Regulamin Hodowli Psów Rasowych, a mianowicie Regulamin Hodowli Psów Rasowych wyraźnie określa obowiązki hodowcy po urodzeniu miotu – § 14 ust. 2 pkt. h : w ciągu 14 dni powiadomić pisemnie właściciela reproduktora oraz kierownika sekcji w swoim oddziale o urodzeniu się szczeniąt.
W dobie tak szeroko rozwiniętej formy komunikacji telefonicznej, internetowej poprzez email, mesenger i inne, nie ma problemu z komunikacją i kontakt z inną osobą nie stanowi problemu. Stąd nie tylko trzeba, ale i warto rozmawiać ze swoim kierownikiem, o czym się przekonało wiele osób, gdyż dzięki kontaktowi z kierownikiem nie tylko powiadomili o zdarzeniu w ich hodowli, ale również uzyskali poradę jak postąpić w danej sytuacji.
Dlatego przypominamy, aby każdą sprawę z którą zwracacie się Państwo do Komisji Hodowlanej skonsultować z kierownikiem swojej sekcji, który każdorazowo opiniuje sprawę przed jej rozpatrzeniem, a jego opinia często ma wpływ decydujący przy podejmowaniu decyzji i znacznie skraca czas podejmowania decyzji przez Oddziałową Komisję Hodowlaną.

* * *

Posiedzenia Oddziałowej Komisji Hodowlanej odbywają się w związku z epidemią w trybie ciągłym, tzn. rozpatrujemy sprawy codziennie zgodnie z ich wpływem do Oddziału.
Wnioski do Komisji Hodowlanej można przesyłać e-mailem na adres: poznan@zkwp.pl

We wniosku należy podać pełne dane (imię, nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy) właściciela/hodowcy psa/suki oraz pełne dane (rasa, nazwa, przydomek, data urodzenia, PKR, nr rejestracyjny) psa/suki, których wniosek dotyczy.
Każdy wniosek musi być zaopiniowany przez Kierownika Sekcji danej rasy na temat przedmiotowej sprawy.
Kierownicy są do Państwa dyspozycji i udzielają informacji we wszystkich sprawach hodowlanych telefonicznie lub poprzez email.

Z uwagi na fakt, iż w dalszym ciągu na terenie kraju mamy stan epidemii, Zarząd Oddziału na wniosek OKH podjął decyzję o przedłużeniu odbiorów miotów w dotychczasowym systemie, czyli poprzez procedurę uznania miotu i dalsze zawieszenie działalności sekcji ras do 31 sierpnia 2020 roku.
Wszelkie sprawy hodowlane można załatwiać drogą mailową lub poprzez pocztę - w sposób uzgodniony z pracownikami biura (dot. dokumentacji hodowlanej – kart miotów i krycia, metryk, wniosków o przydomki, wniosków do OKH, rejestracji psów i wyrabiania rodowodów, nostryfikacji, wpisów uprawnień hodowlanych do karty sztywnej i na rodowodzie itp.)