Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów


Posiedzenia Oddziałowej Komisji Hodowlanej odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

Wnioski do Komisji Hodowlanej można składać w biurze Oddziału lub przesyłać e-mailem na adres poznan@zkwp.pl

We wniosku należy podać pełne dane (imię, nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy) właściciela/hodowcy psa/suki oraz pełne dane (rasa, nazwa, przydomek, data urodzenia, PKR, nr rejestracyjny) psa/suki, których wniosek dotyczy.
Dodatkowo należy obowiązkowo uzyskać opinię Kierownika Sekcji danej rasy na temat przedmiotowej sprawy.