Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów


Posiedzenia Oddziałowej Komisji Hodowlanej odbywają się w pierwszy i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 17.00 do 18.30.

* * *

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW DO ODDZIAŁOWEJ KOMISJI HODOWLANEJ


Wnioski do Oddziałowej Komisji Hodowlanej składamy pisemnie wyłącznie na druku stanowiącym Zał. nr 2
1. W pierwszej kolejności kierujemy wniosek do Kierownika Sekcji danej rasy w celu uzyskania opinii na temat przedmiotowej sprawy.
2. Następnie zaopiniowany wniosek przesyłamy do biura Oddziału na adres e-mail:  poznan@zkwp.pl
3. Wnioski bez opinii Kierownika Sekcji lub nie złożone na druku zał. nr 2 nie będą rozpatrywane.
4. Wykaz adresów e-mailowych do Kierowników Sekcji stanowi Zał. nr 1.


ZAŁ. 1 – adresy e-mailowe do Kierowników Sekcji (PDF) >

ZAŁ. 2 – wniosek do OKH - do pobrania  (DOC) >    (PDF) >