Komunikaty

 
Szanowni Państwo !
Pomimo tych ciężkich czasów, w których pandemia uniemożliwia nam realizację wielu planów, Zarząd Oddziału zdecydował o przeprowadzeniu kolejnego – drugiego rankingu wystawowego za rok 2020, do udziału w którym serdecznie zapraszam.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zgłoszenia tylko drogą e-mailową do 15-tego lutego 2021 roku. Zgłoszenia wyłącznie na adres: ranking.poznan@zkwp.pl 

Z poważaniem
Paweł Piepiora - Wiceprzewodniczący ds. hodowlanych


Szanowni Państwo
Członkowie Poznańskiego Oddziału ZKwP

Aktualnie, co z pewnością nie będzie odkrywczym stwierdzeniem mamy okres pandemii i związanych z tym wielu ograniczeń dotyczących naszego życia zawodowego, prywatnego. Ograniczenia dotknęły również naszych życiowych pasji i hobby jakim jest kynologia. Nie ma wystaw taki jest fakt i nie jest to nasza wina, ani Państwa wina. Nie można zrealizować wielu planów, ale życie biegnie dalej i plany te weryfikuje.
Jako Zarząd Oddziału i pracownicy Biura Oddziału staramy się zminimalizować wszelkie niedogodności związane z tymi ograniczeniami. Wprowadziliśmy procedurę Uznania Miotu oraz staramy się korzystać z pełni przepisów dostępnych w Regulaminie Komisji Hodowlanej i Sekcji Ras oraz Regulaminie Hodowli Psów Rasowych. Oba te dokumenty nie były stworzone na takie czasy, lecz dają możliwości stosowania zwartych w nich przepisów w tych trudnych warunkach bez tworzenia nowych niespójnych koncepcji.
Dlatego proszę o to, by Państwo w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, problemów, pytań zwracali się w dalszym ciągu w pierwszej kolejności do Kierowników swoich sekcji, do Oddziałowej Komisji Hodowlanej. Jesteśmy dla Was, by Wam pomóc, choć czasem nasze decyzje są inne niż potrzeby i wyobrażenia, staramy się jednak zawsze mieć na względzie dobro hodowcy, dobrostanu zwierząt i rozwój hodowli.
Nie zapominajmy też o obowiązkach, co się zdarza, wprowadzenie procedury uznania miotu nie zwalnia nikogo z obowiązku zgłoszenia urodzenia miotu u swojego Kierownika.
Zwracam się również do wszystkich osób wypełniających dokumenty hodowlane ręcznie o czytelne ich sporządzanie, a także sprawdzanie wysyłanych zdjęć tak by nieczytelność nie była powodem zwrotu dokumentów, co niepotrzebnie przedłuża procedurę.
A przy okazji chciałbym przypomnieć o trwającym cały czas KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „Pies na cały rok” – informacje i regulamin na stronie Oddziału i FB.

Z poważaniem
Paweł Piepiora - Wiceprzewodniczący ds. hodowlanych


Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną
biuro Oddziału w Poznaniu będzie nieczynne do odwołania. Zawieszona także zostaje działalność sekcji ras oraz odbiory miotów.

Postaramy się większość spraw załatwić korespondencyjnie: drogą mailową, pocztową i telefoniczną. Prosimy o kontakt pod numerem 61 852 27 84 oraz na adres e-mailowy poznan@zkwp.pl
Dalsze decyzje zostaną podjęte w zależności od panującej sytuacji, o czym będziemy informować na stronie www i fb naszego Oddziału.


Z uwagi na sytuację epidemiologiczną Zarząd Oddziału jest zmuszony
odwołać:
Krajową Wystawę Gończych Polskich
- Stara Korytnica, 5.04.2020
Krajową Wystawę 1. Grupy FCI
- Owińska, 9.05.2020
Krajową Wystawę 9. Grupy FCI
- Pniewy, 10.05.2020
Krajową Wystawę Psów Myśliwskich - Poznań-Antoninek, 6.06.2020
Wystawcy, którzy uiścili opłaty za wystawę niezwłocznie otrzymają ich zwrot.


WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU


Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Poznaniu Zarząd Oddziału jest zmuszony odwołać Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze w dniu 22.03.2020 r.
Ewentualny możliwy termin następnego zebrania zostanie podany w odrębnym komunikacie.


INFORMACJA DLA CZŁONKÓW ODDZIAŁU W POZNANIU


Szanowni Państwo !
Zarząd Oddziału realizując postulaty zgłaszane podczas Walnego Zgromadzenia Członków oraz wnioski zbierane na bieżąco postanowił umożliwić członkom Oddziału z opłaconą na bieżąco składką :

1) Od 1 lutego 2020 roku publikację na stronie Oddziału na FB następujących informacji:
    a) Informacja o hodowli
    b) Informacje o szczeniętach
    c) Informacje o reproduktorach

2) Od 1 marca 2020 roku publikację na stronie Oddziału na FB osiągnięć wystawowych członków naszego Oddziału (z tegorocznych wystaw)

3) Ponadto na stronie będą publikowane aktualności z życia Oddziału – informacje o kursach, warsztatach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Oddział.

4) Stronę prowadzą Panie Ewa Górska i Katarzyna Czapla.

5) Aktualizacja będzie prowadzona w miarę możliwości na bieżąco w zależności od ilości materiałów, minimum raz w tygodniu. Prosimy o nie pisanie monitów. Materiały będą zamieszczane wg. kolejności wpływu.

6) Materiały przesyłamy na email : fb.poznan@zkwp.pl wraz z potwierdzeniem opłacenia składki za rok bieżący (scan legitymacji lub potwierdzenia wniesienia opłaty ) oraz oświadczeniem treści:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych na podstawie art. 4 ust 11 oraz art. 6 ust 1 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych jako członek Związku Kynologicznego w Polsce i dla celów związkowych i związanych z tym praw i obowiązków. Oświadczam, iż przesłane przeze mnie materiały dotyczące (mojej hodowli, szczeniąt, reproduktorów) zawierające moje dane stanowią moją własność i są udostępnione i publikowane na stronie FB ZKwP Oddziału Poznań na mój wniosek i za moją zgodą.
(oświadczenie – scan lub zdjęcie oświadczenia z własnoręcznym podpisem i datą)

7) Materiały bez potwierdzenia opłacenia składki za rok bieżący i oświadczenia nie będą publikowane. Materiał dot. hodowli lub szczeniąt, bądź reproduktora przesyłamy tylko jeden plik.

8) Procedura zamieszczania:
    a) Informację np. o szczeniętach opracowujemy sami np. jedno zdjęcie i opis wraz z kontaktem do siebie
        i to stanowi materiał do publikacji lub gotowa reklama. Osoby prowadzące stronę nie wykonują materiału
        tylko go zamieszczają, stąd prosimy o sprawdzenie materiału przed wysyłką.
    b) Materiał wraz z potwierdzeniem opłaty składki za dany rok oraz oświadczeniem przesyłamy jednym
        emailem na adres fb.poznan@zkwp.pl
    c) I tak samo w zakresie reproduktorów i hodowli oraz osiągnięć wystawowych. Za podanie nieprawdziwych
        danych odpowiedzialność ponosi zamieszczający informację.
    d) Materiał nie może przekraczać 500 KB.

Z poważaniem
Paweł Piepiora - Wiceprzewodniczący ds. hodowlanych
 

 

Komunikaty